събота, 29 март 2008 г.

Млади предприемачи за 600 лева?

Може би искате да инвестирате в собствен бизнес, и ви е омръзнало постоянно да работите за други?
В случай че разполагате с 600 лева, може да се включите в TOP Class програмата.

Проекта наистина звучи впечатляващо:

"Целта на CEED TOP CLASS програмата е да избере вече успели предприемачи, които да предадат знанията и опита си на по-млади предприемачи, които имат потенциалът и желанието да разрастват и развиват компаниите си, като по този начин създадем едно ново поколение успели на международно ниво предприемачи.

За да постигне това, CEED България ще свърже група от 20 вече успели и известни в България предприемачи с група от20 млади предприемачи (на възраст до 40 години), които имат потенциала да се разрастват и които ще бъдат внимателно подбрани въз основа на предварително дефинирани критерии."

Сред критериите за кандидатстване се забелязва следното - търсят се хора с годишни приходи от поне 500,000 лв. или с висок прираст на доходите през последните три години, което е наистина страхотно, но по този начин не се ли обезсмисля идеята.

Наистина това което ви трябва за да се включите са няколко свободни вечери в месеца и едва 600 лева за такси. Готови ли сте да платите за да се сдобиете с ментор зависи изцяло от вас...
а дали си струва, никой не може да каже.......

за повече информация посетете Top Class.

Няма коментари: