неделя, 19 април 2009 г.

Как да постигнем бързо и шеметно израстване в работата!

Висшето образование е свързано с придобиването на редица знания и до голяма степен на умения даващи възможност на всеки да избере своя кариерен път. И въпреки това наистина малка част от студентите се възползват от тях, именно поради нежеланието за предприемане на активни действия. Това, което трябва да се прави е да се изготвят ясни критерии за желаната позиция и да се търсят различни методи и средства за достигането до нея. Като тук не става въпрос просто за следене на сайтовете за работа, или създаване на профили в специализираните за целта социални мрежи. Активната дейност включва стремежа към постоянно усъвършенстване и развитие. При взимането на всеки нов курс или сертификат трябва постоянно да се поддържа актуална автобиография, която всеки един момент да е готова за отпечатване. Посещението на курсове, лекции и семинари в професионалната област, към която сме се насочили водят до запознаване не само с истинската и същност, но и с облика на участниците, които я изграждат. Личния анализ на ситуацията позволява начертаване на основните тенденции и идеи за постигане на краткосрочни цели. Не случайно голяма част от ръководителите на фирми, са незавършили студенти. Това са хора, които не спират да търсят и да се интересуват. Които не чакат да приключат с образованието си, за да намерят „хубава и скучна работа”. Те са наясно със себе си и са предприели конкретни стъпки за поемане на живота си в свои ръце. Образованието също не е от толкова голямо значение, защото то открива нови хоризонти, но това не означава, че всеки ще се впусне да ги изследва.
Като сериозна грешка може да се отчете и липсата на самочувствие и поставянето на възрастови ограничения. Никога не е късно за промяна, както наскоро нагледно демонстрира и новия американски президент. Не бива да се забравя, че всяка една личност притежава уникална характеристика от умения. Негов собствен етикет, запазена марка. Единствено нейното управление и насочването и в правилна посока, обаче гарантират разкриването на пълния и потенциал. И не се притеснявайте от изкуствени определения, като „умения за работа в екип”, „умения за вземане на решения”, ориентираност към извършване на услуги и други общи понятия. Всички те са толкова базови че конкретната им дефиниция за различни позиции е коренно различна, често дори несъвместима.
В крайна сметка с необходимата доза само мотивираност и активност постигането на успех е вече въпрос на време. Според психологическите изследвания недоволството и негативните мнения и оценки са опити за компенсация липсата на доверие в собствените си сили. Дефиницията на думата кариера изразява поредицата от професии, които се комбинират, за да определят ангажираността на даден човек за работа по личния му модел на само развитие. Ангажираността постоянно да следи новостите и да бъде информиран е от ключово значение. Затова вместо да се отдаваме на самосъжаление и пропуснати възможности, трябва да продължаваме да търсим желаното място. Може би именно в момента се публикува вашата обява.

Няма коментари: