четвъртък, 1 април 2010 г.

Магистърски програми по банково дело със стипендии до 25k евро

Младите таланти, които  се стремят към международна кариера  в банковия сектор, могат да получат солидна подготовка като участват в двете магистърски програми на УниКредит Груп, организирани със съдействието на академичните партньори на групата. 

И двете магистърски програми се съсредоточават върху банковата сфера, като предлагат възможности за разширяване на знанията и уменията, поставяйки стабилни основи за изграждане на кариера в банковия и финансовия сектор.
 

Международната магистърска програма по бизнес администрация за банкиране на дребно на Alma Graduate School и УниКредит е единствената магистърска програма по бизнес администрация измежду 2 500 подобни, предлагани в образователния сектор като цяло, която се съсредоточава върху финансовата сфера и банкирането на дребно. Целта на курса, който ще се провежда в Болоня, е да създаде програма от дисциплини, която популяризира преди всичко лидерски модел, основан на ценностите и способностите за мотивиране и въвличане на другите в постигането на желаните цели. Миналата година 21 студенти от Армения, Камерун, Индия, Италия, Македония, Мексико, Сърбия, Шри Ланка, Тайван, Турция и Унгария се възползваха от този образователен и професионален шанс.     

Идеалният кандидат
Магистърските програми по бизнес администрация са готови да приветстват млади хора от целия  свят, които биха искали да изградят успешна кариера в света на банкирането на дребно, в банковия сектор като цяло или по-общо – във финансовата сфера. Идеалните кандидати са на възраст между 25 и 32; имат поне бакалавърска степен и са работили във фирма поне три години, не задължително в областта на банкирането на дребно. Курсовете се провеждат на английски език, така че отличното владеене на езика е изключително важно.
Таксата за участие  в магистърските програми е 25,000 евро. Най-добрите кандидати, допуснати до програмата, ще могат да се възползват от различни стипендии и благодарение на споразумението между Alma Graduate School и УниКредит, те могат да поискат и  “заеми за отличие”, които покриват всички разходи по магистърската програма, заедно с еднократна сума от 10,000 евро, с която да покрият личните си разноски по време на академичната година.

Тазгодишното издание  ще започне през октомври и ще продължи 12 месеца с целодневни занимания. Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване за академична година 2010/2011 г. е 28-ми юни 2010 г. За повече информация относно подаването на документи и включените в програмата курсове, моля обърнете се към службата по приемане на кандидатстуденти за Международната програма по бизнес администрация: unicreditmba@almaweb.unibo.it или на страницата на Alma Graduate School - http://www.almaweb.unibo.it/unicreditmba .

Новата  Европейска магистърска  програма по банково  дело и предприемачество е съвместна следдипломна програма на УниКредит Груп и Fondazione Cassamarca. Тя има за цел да предостави технически и практически познания за европейската банкова система и многостранните отношения между банките и бизнес обществата. Тази акредитирана магистърска програма се отличава от други подобни програми по силния акцент върху банковото дело и предприемачеството, заедно с възможността за участие в 3-месечен стаж в УниКредит Груп.

Профил  на идеалния кандидат
Тази програма е  предназначена най-вече за студенти от Централна и Източна Европа, като им дава възможност да живеят в Италия, да усвоят езика и да се насладят на културата на страната. Кандидатите трябва да са завършили висше образование (бакалавърска или магистърска степен) и да притежават удостоверение за владеене на английски език. Освен това, за предимство се счита проведен стаж във финансовата сфера и/или 1-2 години опит.

Новата Европейска магистърска програма продължава една академична година, със задължително присъствие, а 8мото издание ще започне през октомври.  

Крайният срок за подаване на документи е 30 юни 2010 г.  

Мястото на провеждане на магистърската програма е гр. Конеляно, в центъра на регион Венето. Таксата за участие в магистърската програма е 25,000 евро. Тя включва хранене, настаняване и учебни материали. Спонсорите на Магистърската програма ще предоставят стипендия на избраните кандидати, която покрива до 22,000 евро от таксата за регистрация. За повече информация, моля посетете www.masterbe.com.

Няма коментари: