сряда, 7 април 2010 г.

Национален конкурс за студенти за есе на тема Европейската културна идентичност и Българската перспектива

Конкурсът се обявява по повод Деня на Европа - 9 май, и обявената от ЮНЕСКО Международна година за сближаване на културите. Наградата е тридневно посещение в Женева, Швейцария, среща с изтъкнати представители на академичните и културните среди, посещение в Библиотеката на ООН и музея „Мартен Бодмер" Наградите ще бъдат обявени през май 2010 г.

Организира се от Дипломатически институт - Министерство на външните работи, Европейски културен център – Женева и Министерство на външните работи - Държавен културен институт.


Изисквания:
  • Участници: студенти от всички български университети.
  • Език на есетата: български.
  • Обем: до 4 стандартни печатни страници.
  • Срокът е до 30 април 2010 г.

Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), изучавана специалност и университет, както и дали владеят английски или френски език.


Повече информация тук и на bdi@mfa.government.bg; тел: 807 6440; 807 6442

Няма коментари: