сряда, 7 април 2010 г.

Kонкурс за независими изследователски стипендии

Център за академични изследвания София (ЦАИ) обявява конкурс за независими изследователски стипендии в областта на социалните и хуманитарните науки за 2011/2012 година.

Ще бъдат предоставени:
  •   пет 5-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели
  •   пет 5-месечни стипендии за утвърдени български учени.

Общо описание:

Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими новаторски изследователски проекти с високо качество на млади и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциала на кандидата и качеството на проекта.
Центърът ще предостави на отличените изследователи следната месечна стипендия:
  •  700 Евро за млади учени
  •  1000 Евро за утвърдени учени.
Стипендията включва всички данъци и социални удръжки. Стипендиантите ще имат достъп до работно място и електронни ресурси, и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущи програми.

Повече информация и срокове тук.

Няма коментари: