петък, 20 февруари 2009 г.

Субсидии за НПО от ЕС

Докато България продължава да губи средства по различни европейски програми и имидж, за бизне ориентираните хора все още съществува възможност да бъдат подпомогнати от Европейските институции. В тази насока ЕК отпуска субсидии за и за различни неправителствени организации, университети, фирми и групи с общи интереси. Всяка година търговския и индустриален директорат публикува програма с различните схеми за спонсориране.
Повече информация за 2009 тук и тук.

Няма коментари: