петък, 20 февруари 2009 г.

Стипендии в Гърция - International Hellenic University

International Hellenic University е сравнително нов гръцки университет основан едва в края на 2005 година. Това обаче не е просто поредния университет в южната ни съседка. Идеята е да се насочат водещите академични постижения към приложната област на регионалните бизнес нужди. Програмите се провеждат изцяло на английски език и са насочени да задоволят пазара на висококвалифицирани кадри в Югоизточна Европа.
През изминалата година представяне на университета бе изнесено освен в Гърция, в България, Македония, Украйна, Казахстан, Румъния, Албания, Унгария и Сърбия. Дейността по обучение е разделена на три катедри - Икономика и Бизнес Администрация, Наука и Технологии и Хуманитарна, в които се преподават магистърски програми и се провеждат кратки курсове и консултиране по специалности като Мениджмънт, Банки и финансово дело, културно наследство и управлението му в икономиката.
Образованието, както и навсякъде е бизнес, и то изключително скъп. За съжаление от гледна точка изчисляване на инвестициите в него, все още няма удобни и прегледни средства за анализ на ситуацията. Тези, които разполагат с отлична диплома за завършено средно образование и степен бакалавър и владеенето на английски език е на ниво могат да кандидатстват за стипендия по програмите Мениджмънт и Банкиране и финанси. Просто трябва да напишете отделно писмо заедно с документите за кандидатстване в университета. За съжаление повече информация по въпроса не е обявена. Ако някой пътува до Солун, може да се отбие и да провери на място ;-)
За да се регистрирате за представяне на университета в България трябва да посетите тази страница.

Няма коментари: