понеделник, 26 януари 2009 г.

Стипендии в Словакия

Националната стипендиантска програма на Република Словакия предлага добро финансиране за обучение в тази страна. Те са предвидени за продължаване на образованието на студенти, докторанти и преподаватели, с цел допълнителна квалификация, специализация или научен престой.
Стипендиите покриват разходите за живот по време на обучението. В зависимост от това дали сте докторант, студент, учител или научен сътрудник размера на сумата варира в различни граници. Единствено не са поети пътните разходи за отиване и връщане.
Повече информация и дали отговаряте на условията могат да се открият тук.