петък, 21 ноември 2008 г.

Къде да търсим актуална информация за земетресения в реално време

След последните земетресения в столицата, доста хора споделиха впечатленията и страховете си в личните блогове. За съжаление новинарските портали реагират твърде бавно на подобни "новини" и събития. След военните взривове се ориентирах, че новинарския сайт на информационна агенция "Фокус" реагира първи със смислена информация. Обаче тя не е повече от това да отчете факта, който се е случил и просто да опише събитието.
В интернет по темата има различни ресурси. Един от тях, както съобщават от портала за ИТ новини на Saga, е центърът по сеизмология за Европа и Средиземноморието.
В страниците на проекта са събрани параметрични данни в богата система за следене на сеизмичната активност в реално време. Тя предоставя карта на Европа и Средиземноморието с точки на епицентъра на земетресения за последните две седмици.
Целта на онлайн прогнозите и публикуваното решение на уеб сайта е да информира за възможността за краткосрочни прогнози на земетресенията чрез проследяване промените в електромагнитното поле на земната повърхност, под и над нея. Мониторингът и системата за обработка на данните работят в реално време, използвайки анализ на корелациите между множество показатели с помощта на нови методи и съответен софтуер за решаване на нелинейни обратни задачи (разработвани в ИЯИЯЕ и ОИЯИ през последните 35 години). Тестването на математичните и физични модели се извършва чрез сравняване на предсказаните с отчетените по-късно реални данни.
Въпреки че точна информация по темата не може да бъде предоставена - защото, ако земетресенията се предсказваха, най-малкото щяха да се предупреждават хората да не се притесняват, съществува възможност за всеки да се информира за повишена сеизмична активност предварително чрез електронна поща. Ако вържете тази услуга с опциите на джимейл да праща информация за получено писмо като sms, може да разполагате с предварителни данни за подобни събития.

Няма коментари: