четвъртък, 10 април 2008 г.

Колко плащате при придобиването на дялове във взаимен фонд?

Колко плащате при придобиването на дялове във взаимен фонд?
От материала "Какви са таксите на взаимните фондове у нас?" на Profit.bg, може да направите бърза справка за това какъв процент ще ви струва придобиването на дялове в различни взаимни фондове и управляващи дружества действащи на територията на българия. Статията не е изчерпателна, но е добра отправна точка за начинаещите инвеститори които разполагат с наистина малки по обем суми, и за тях всеки лев е от значение.
В нея е описана и тенденцията таксите за обслужване постепенно да намаляват за да се привличат повече нови инвеститори. В случай че решите да вложите парите си в управляващо дружество е необходимо лично да проверите таксите за обслужване на вашия портфейл по време на закупуването на дялове, защото конкретният материал е валиден за периода който е написан.

Няма коментари: