понеделник, 14 април 2008 г.

Европа - отново люлка на прогреса

В историята на човешката еволюция през различни времеви периоди на разнообразни локации са се създавали и развивали високотехнологични цивилизации, които за периода на тяхното съществуване са представлявали носител на прогреса за цялото човечество. В тяхната времева рамка, те са доминирали както в културно, така и в технологично отношение и с интелектуалния си превес са разполагали с възможност да доминират над своите съседи и останалото човечество. В зависимост от това дали те са се водили от политика на изолационизъм или са се опитвали да налагат своите "културни придобивки" над останалите можем да проследим техните постижения и до наши дни.
В древността част от първите високо развити цивилизации за които имаме свидетелства са били на територията на Шумер и Асирия. Впоследствие Древна Гърция предлага една нова визия за културни различия останало достъпно до времето на Христа. След рождението на Христос част от арабските цивилизации достигат до невероятни постижения на културата и техниката преди да западнат. В същото време в континента известен днес като Америка и по-точно Централна и Латинска, също се зараждат самостоятелно значителни гностични империи. Към края на средните векове изглежда че страните от Западна Европа, които се превръщат в средище и своеобразна пресечна точка на различни цивилизации, започват да доминират благодарение на възможността да придобиват и асимилират полезните знания от останалите народи. Това им дава възможност да задминат другите и благодарение на експанзията на своите имперски интереси да доминират и наложат своите културни виждания над по-голямата част от света.
Споменавам само една част от многообразието, като съзнателно пропускам Индия, Китай и други значими народи, за които са необходими цели енциклопедични изследвания.
Независимостта на колониите дава нов тласък на развитие на човечеството. Създаването на САЩ, и своевременната политика на бащите основатели да използват и насърчават научно-техническия прогрес играе основна роля, за израстването на една бивша британска колония в момента до световна супер сила. Именно свободата на разума и възможностите за развитие и усъвършенстване на учените и различните творци намерили почва в Северна Америка, както и политиката на младата държава САЩ да привличат и спонсорират високообразовани представители на останалите народи, като им дават свобода на действие за провеждане на техните изследвания без да се съобразяват с различни канони доведе до водещата роля на САЩ на световната сцена.
С трудния процес по спиране на политиката на изолационизъм на обединените щати след първата световна война, се оказа че те са се превърнали в новият носител на прогрес за човечеството. Постигането на пълна доминанта роля след 50 години на изминалия век, обаче бавно довежда до установяване на ред и редица канони, които от своя страна бавно започват да задушават прогреса и творческата свобода в новите територии. Въпреки успешната политика за привличане на умове все повече това дава своите резултати и се забелязва известно забавяне на експоненциалният ръст на нови открития.
От своя страна Европа отново в позната ни история има възможност да се превърне в носител на прогреса. Опита за обединяване на различните държави в рамките на Европейският съюз, заедно с техните особености ни дава една бушуваща и клокочеща смес - идеална за прилагане на изследвания благодарение на разнообразието и свободата на развитие.
И докато в САЩ започват да прилагат все по-рестриктивни закони по отношение на интелектуалната собственост и ограничаване на свободите в Интернет, за които обаче се борят различни организации е радостна новина че Европа отново има свое лице и успя да отхвърли част от мерките срещу пиратството в Интернет. В миналото именно пиратите са били носители на първичната свобода и нужната съставка за създаване на днешното общество, такова каквото е.
Да се надяваме че с една постоянна политика за насърчаване на иновациите старият континент ще успее да върне своята слава на люлка на култура и човечност. Дали?

Няма коментари: