петък, 18 април 2008 г.

Бъдещето на банковата система

Изглежда че бурно развиващата се световна финансова криза ще послужи като нужния коректив за създаване на множество модерни организационни системи. Въпреки че според някои аналитици тя е сравнима с великата депресия в САЩ, в момента икономистите не са уплашени а по-скоро търсят всеки възможен метод да се възползват от риска с цел печалба.
Банковите институции са твърдо решени да вземат навреме съответните мерки за да не се окажат отново в състояние на потърпевши не само от своите, но и от чужди действия. Целта е да се създаде достатъчно децентрализирана и в същото време гъвкаво работеща система от банки, подобно на начина по който е проектиран Интернет. Част от тях ще действат като хъбове, опорни точки за свързване на останалите. По този начин се осигурява както децентрализация, така и достатъчно добър оперативен контрол. Това означава и че ако съумеят да изградят една наистина добра организация с коректните функционални връзки в бъдеще ще разполагаме с много по-добро управление на финансовите потоци.
Банковата система като цяло е доста стара и част от нея вече не отговоря пълноценно на нуждите на потребители, което от своя страна означава че тя реално не обслужва целта за която е създадена. В тази насока ни предстоят интересни времена.

Няма коментари: