вторник, 21 октомври 2008 г.

ext4 новата файлова система за GNU/Linux

Новината в /. че Ext4 файловата система е стъпка към следващото поколение файлови системи за GNU/Linux дистрибуции ме заинтересова да науча повече за нея. Това е поредната файлова система предназначена за GNU/Linux дистрибуции, която запазва обратна съвместимост с ext3. Предната версия ext3 от своя страна запазва обратна съвместимост с ext2, въпреки че добавя редица новости, най-важната сред които е поддръжката на журнал. Обратната съвместимост е от особено значение за всички желаещи да ползват стандартизиран софтуер, така че следващите версии на даден продукт да могат да ползват данните от предния. При файловите системи това е от още по-голямо значение поради факта, че именно на тях се съхраняват данните, които обработваме с компютъра, т.е. най-ценната ни информация - нашето знание.
Всеки който е имал проблеми със загуба на данни, най вероятно ще разбере какво имам предвид. В Linux ядрото има поддръжка за доста файлови системи, някои от които са мрежови, за различни блокови устройства, за други операционни системи, но съществуват и няколко които са основни и служат за създаване на файловата структура, и разполагане на потребителските данни по твърдия диск. В момента тази категория включва ext2, ext3, ReiserFS, XFS, JFS, а скоро и ext4.
Ext4 е четвърто поколение файлова система написана специално за употреба от Linux и това означава че ще заеме подобаващо своето място, преди да се наложи да преминем изцяло към система със структура наподобяваща база от данни. Възможностите на Ext4 могат да се открият на страниците на Fedora. Ръководство за мигриране към новата файлова система има на страниците на IBM.
За момента основното предимство на ext4 e увеличения брой на под директории и размера на файловете, които системата поддържа. В някои от тестовете тя показва и по-добра производителност от ext3, но все още изостава в някои отношения от ReiserFS.
Всички обаче смятат че бъдещето принадлежи на Btrfs (B-tree FS, известна и като "Butter FS"), която е предложена от Oracle още през миналата година на Linux общността като свободен проект и по която също се работи усилено.

Няма коментари: